top of page

Corona | 650 miljoen voor aanvullende maatregelen agrarische sector op noodpakketHet ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) komt de sierteeltsector, specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector tegemoet voor geleden schade door de uitbraak van het coronavirus. Veel bedrijven in deze sectoren zijn van de een op andere dag geconfronteerd met een acute vraaguitval door het wegvallen van de exportmarkt en het wegvallen van hun grootste binnenlandse afzetmarkt; de horeca. Dit schrijft minister Carola Schouten van LNV in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer. Sierteelt en specifieke onderdelen voedingstuinbouw Voor de sierteelt en specifieke onderdelen voedingstuinbouw komt er een omzetschaderegeling ter hoogte van 600 miljoen euro. De regeling is voor bedrijven in deze sectoren die te maken hebben met een forse omzetdaling. Tegelijkertijd kan de sector een teelt en oogst niet zomaar stilleggen. Daardoor hebben bedrijven te maken met doorlopende vaste lasten, maar ook met doorlopende productiekosten. Uitgangspunt is dat de eerste 30 procent van de omzetderving voor ondernemers is en de overheid de resterende 70 procent van de schade voor een aanzienlijk deel compenseert. Fritesaardappelen Fritesaardappeltelers krijgen een compensatie voor de hoeveelheid fritesaardappelen die zij nog in opslag hebben. De vergoeding geldt voor aardappelen die dit seizoen niet meer verwerkt kunnen worden tot frites en bedraagt 40 procent van de gemiddelde marktwaarde van de periode september 2019 t/m februari 2020. In totaal is hier 50 miljoen euro voor beschikbaar. Er volgt op de korte termijn informatie over de nadere uitwerking en de precieze wijze waarop bedrijven zich kunnen aanmelden. Uiteraard houden we je hiervan op de hoogte. Generieke maatregelen In het pakket noodmaatregelen van het kabinet dat op 17 maart is gepresenteerd staat een aantal generieke instrumenten, waarvan ook de land- en tuinbouwsector en de visserijsector gebruik kunnen maken inclusief de verruiming van de regeling Borgstelling MKB-landbouwkredieten. Het kabinet blijft monitoren hoe het pakket van maatregelen voor diverse sectoren uitwerkt zodat eventuele knelpunten snel boven tafel komen en oplossingen te kunnen bespreken.

Bron: rijksoverheid.nl

Comments


bottom of page