top of page

Corona | Extra ondersteuning voor getroffen lokale en regionale media


Het kabinet trekt eenmalig 11 miljoen euro uit om huis-aan-huiskranten en lokale publieke omroepen te helpen die door de coronacrisis in nood zijn geraakt. Om te voorkomen dat veel mensen hierdoor in deze tijd verstoken blijven van informatie uit hun omgeving, ontvangen zij afhankelijk van hun oplage en bereik een bijdrage tussen de 4.000 en enkele tienduizenden euro’s uit een tijdelijk steunfonds. Fors minder reclame-inkomsten Lokale media zijn vaak grotendeels afhankelijk van reclame-inkomsten en die lopen nu fors terug. Dit kunnen zij moeilijk opvangen omdat ze tegelijkertijd vaak zeer beperkte reserves hebben. De bijdragen uit het steunfonds helpen dan ook de lokale informatievoorziening op peil te houden. Het kabinet trekt hierbij samen op met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Aanvragen Huis-aan-huiskranten en lokale publieke omroepen kunnen van 11 april tot en met 19 april een eenmalige bijdrage uit het steunfonds aanvragen bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Deze bijdrage geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 maart voor drie maanden. Voorbeelden Een lokale publieke omroep die zo’n 20.000 huishoudens bereikt, kan rekenen op € 6.600. Een omroep met een bereik van 50.000 huishoudens ontvangt € 16.500. Huis-aan-huiskranten met eenzelfde oplage krijgen een bijdrage van € 13.200, respectievelijk € 33.000. Andere maatregelen De regeling komt bovenop de generieke maatregelen die het kabinet al eerder nam om bedrijven te ondersteunen. Landelijke mediaorganisaties en journalisten kunnen daarvan gebruikmaken. Het gaat dan onder meer om extra ondersteuning voor zzp’ers en uitstel van het betalen van diverse belastingen. Daarnaast komt er vanuit Regionale Publieke Omroep 2 miljoen euro beschikbaar om de regionale en lokale journalistiek een impuls te geven. Om meer lucht te geven aan mediaorganisaties die met subsidies vanuit het Rijk werken, zal de minister verder coulanter omgaan met diverse deadlines, zoals voor het indienen van het jaarverslag 2019. De deadline hiervan verschuift van 1 mei naar 1 juni. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten treffen soortgelijke maatregelen. Bron: Rijksoverheid

Comments


bottom of page