top of page

Corona | Partnertoeslag AOW veilig gesteld voor cruciaal beroep


De partnertoeslag in de AOW gaat niet verloren als de partner van een AOW’er als gevolg van de coronacrisis gaat werken in een cruciaal beroep. De versoepeling blijft van kracht zo lang de noodmaatregelen van het kabinet inzake het coronavirus ook van kracht blijven. Partnertoeslag AOW Tot 2015 was wettelijk bepaald dat een AOW-gerechtigde een toeslag op de AOW kreeg als zijn partner nog geen AOW ontving en geen of weinig inkomen had. De toeslag is vanaf 2015 voor nieuwe gevallen afgeschaft, bestaande toeslagen bleven echter gehandhaafd. Toeslag kan vervallen De toeslag voor bestaande gevallen kan echter vervallen. Dit is onder meer het geval als het inkomen van de partner gedurende meer dan drie maanden te hoog wordt, bijvoorbeeld wanneer deze gaat werken. Vervallen toeslag voor cruciale beroepen ongewenst Vanwege de coronacrisis zijn jongere partners van AOW-gerechtigden soms opnieuw of voor meer uren aan het werk gegaan, met name in de zorgsector. Als deze situatie langer dan drie maanden duurt en hierdoor het inkomen te veel stijgt, zou dit automatisch betekenen dat de partnertoeslag voor altijd verloren gaat. Minister Koolmees van SZW vindt dit ongewenst. Opnieuw recht op partnertoeslag Om te voorkomen dat de partnertoeslag in genoemde situaties verloren gaat, is nu door de minister bepaald dat de partnertoeslag na beëindiging van de werkzaamheden in een cruciaal beroep weer herleeft. Op die manier worden jongere partners van betreffende AOW’ers niet gekort vanwege hun werkzaamheden in de zorg.

コメント


bottom of page