top of page

De Wet tegemoetkomingen loondomein


SPECIAL LONEN 2023 | De Wet tegemoetkomingen loondomein bestaat ook in 2023 uit drie onderdelen:

  1. Het lage-inkomensvoordeel (LIV)

  2. Het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV)

  3. Het loonkostenvoordeel (LKV)

Uitbetaling tegemoetkomingen

Het LIV, jeugd-LIV en LKV over 2022 worden in 2023 automatisch uitbetaald als uit de loonaangiften blijkt dat een werkgever hier recht op heeft. Dit gaat als volgt in zijn werk:

  1. De werkgever krijgt vóór 15 maart 2023 van de Belastingdienst een voorlopige berekening van het LIV, jeugd-LIV en LKV. Die berekening is gebaseerd op de aangiften en correcties over 2022 die zijn ingediend tot en met 31 januari 2023.

  2. Tot en met 1 mei 2023 kan je correcties over 2022 sturen. Die worden nog meegenomen in de definitieve berekening. Correcties na 1 mei 2023 worden wel geaccepteerd, maar tellen niet meer mee voor de berekening van de diverse tegemoetkomingen.

  3. De Belastingdienst stuurt een beschikking met de definitieve berekening van het LIV, jeugd-LIV en LKV naar de werkgever. Dat gebeurt vóór 1 augustus 2023, op basis van de gegevens die bekend zijn. Deze beschikking is vatbaar voor bezwaar.

  4. Binnen zes weken na dagtekening van de beschikking worden de bedragen uitbetaald. Dit zal uiterlijk 12 september 2023 zijn.

Let op! Het LIV per werknemer per uur zou voor 2022 in eerst instantie € 0,49 bedragen. In verband met de verhoging van het wettelijk minimumloon is dit bedrag verhoogd naar € 0,78. Ook het maximumbedrag per jaar is in verband hiermee voor 2022 verhoogd van € 960 naar € 1.520. Deze verhogingen worden meengenomen in de automatische uitbetaling in de tweede helft van 2023.


Comments


bottom of page