top of page

Eerder genomen steunmaatregelen coronacrisis


Het kabinet heeft eerder al een aantal steunmaatregelen bekendgemaakt. Welke maatregelen zijn dit?


1. Aanpassen voorlopige aanslag

2. Verruiming BMKB


1. PAS VOORLOPIGE AANSLAG AAN!

Ondernemers, onder wie ook zzp’ers, hebben in januari hun voorlopige aanslag inkomstenbelasting ontvangen. De winst is hierbij geschat, op basis van ervaringscijfers uit het verleden. Valt je winst dit jaar door het coronavirus of vanwege andere oorzaken lager uit, dan kan je je voorlopige aanslag aanpassen.


Indienen

Je doet dit digitaal via Mijn Belastingdienst. Je krijgt meestal binnen vier, maar uiterlijk binnen acht weken bericht. Dit betekent dat je vanaf eind april of eind mei minder belasting hoeft af te dragen.


Let op! Heb je na afloop van het jaar te veel of te weinig belasting betaald, dan wordt dit verrekend met de definitieve aanslag.


Vennootschapsbelasting

Ondernemers met een bv kunnen eveneens de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting voor dit jaar aanpassen. Je doet dit via het nieuwe ondernemersportaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. Je moet hier inloggen via eHerkenning.


Voorlopige aanslag inkomstenbelasting dga

Is het verdedigbaar dat je dit jaar een lager gebruikelijk loon aan je bv onttrekt vanwege de gevolgen van het coronavirus voor jouw bv? Dan kan je als dga je voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanpassen en hierbij rekening houden met een lager gebruikelijk loon.


Let op!

Overleg bij twijfel met ons in hoeverre dit mogelijk is, want een incidenteel verlies vanwege het coronavirus is hiervoor in de regel onvoldoende.


2. VERRUIMING BORGSTELLING MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (BMKB)-REGELING

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB-regeling borg voor kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, in de regel hun eigen bank.


In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de bank verstrekt, voor een periode van één jaar. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.


Verhoogd

De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB-regeling is vanwege het coronavirus verhoogd van 50 naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen, lopen ze hierbij minder risico en hebben bedrijven dus de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen.


Uitbreiding type krediet

Bovendien zal de regeling ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot twee jaar.


Let op! Je hoeft geen aparte aanvraag voor de BMKB-regeling in te dienen. Je regelt dit via je bank.


Heb je vragen? Neem contact op!

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen. Zie kvk.nl.


 

Disclaimer - Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Confianza kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.


Comments


bottom of page