top of page

Eerste vaststellingen TVL Q4 2020 naar ondernemersDe eerste verzoeken ter vaststelling van het omzetverlies over het vierde kwartaal (oktober t/m december) van 2020 zijn verstuurd naar ondernemers. Ondernemers ontvangen deze verzoeken per e-mail van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).


Reageren voor 1 juli

Ondernemers moeten voor 1 juli de definitieve omzetdaling over het vierde kwartaal doorgeven. Op basis hiervan ontvangen ze de definitieve TVL. Eerder is al 80% van het bedrag als voorschot uitbetaald.


Nabetaling of terugbetaling

De definitieve omzetdaling bepaalt of de ondernemer een nabetaling ontvangt of een deel van het voorschot moet terugbetalen.


Let op! Dit hoor je uiterlijk 16 weken na opgave van je definitieve omzetdaling.


Omvang tegemoetkoming

De TVL voor het vierde kwartaal van 2020 voorzag in een tegemoetkoming van 50% tot 70% van de kosten van vaste lasten, afhankelijk van de omzetdaling. Deze daling moest ten minste 30% zijn. Bovenop de tegemoetkoming ontvingen detaillisten in de non-food een extra VGD-vergoeding (voorraad gesloten detailhandel).


Meestal voor 25 maart bericht

Het overgrote deel van de aanvragers, naar schatting zo’n 90%, zal al voor 25 maart het verzoek ter vaststelling van de RVO in de mail hebben.


Vergoeding op basis van branchecijfers

Voor de omvang van de vaste lasten van je bedrijf gaat de RVO uit van het branchegemiddelde via jouw SBI-code in het Handelsregister. De werkelijke vaste lasten van een bedrijf zijn niet bepalend.


Kommentare


bottom of page