top of page

Vergoeding eHerkenning

Bijgewerkt op: 26 jul. 2021


Sinds begin 2020 kunnen werkgevers die de loonaangifte zelf verzorgen, de aangifte loonheffingen alleen nog maar doen via het nieuwe portaal van de Belastingdienst. Zij zijn verplicht hiervoor eHerkenning te gebruiken en dat brengt kosten met zich mee.


Hoe zat het ook alweer met eHerkenning?

EHerkenning is een veilig, gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee met tal van overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, gecommuniceerd kan worden. Aan het gebruik ervan zijn kosten verbonden. Op aandringen van de Tweede Kamer is besloten voor deze kosten een tegemoetkoming te verstrekken, vanuit de gedachte dat de belastingaangifte kosteloos gedaan moet kunnen worden.


DigiD

Om organisaties tegemoet te komen, is er een compensatieregeling. Alle organisaties die eHerkenning alléén nodig hebben voor het doen van hun belastingaangiften (eH3-inlogmiddel van de Belastingdienst) kunnen gebruikmaken van de regeling. Dit geldt niet voor eenmanszaken en zzp’ers. Zij kunnen gratis aangifte doen met DigiD. De regeling compenseert één eHerkenningsmiddel per organisatie per jaar. De machtiging aan een intermediair wordt niet gecompenseerd.


De regeling loopt van november 2020 tot en met juli 2022. Er kan tweemaal compensatie aangevraagd worden: van 30 november 2020 tot en met 31 augustus 2021 (1e jaar) en van 1 september 2021 tot en met 31 juli 2022 (2e jaar). RVO betaalt de vergoeding van € 24,20 inclusief btw rechtstreeks uit aan de ondernemer die kosten heeft gemaakt voor de aanschaf van het eH3-inlogmiddel van de Belastingdienst. Het bedrag van de vergoeding is gebaseerd op de laagste prijs in de markt. De vergoeding kan online aangevraagd worden via RVO.nl.


Onlineformulier

Ook organisaties die zich niet kunnen inschrijven bij de Kamer van Koophandel en aangifte voor de loonheffingen moeten doen, kunnen compensatie krijgen voor de kosten van eHerkenning. De Belastingdienst heeft voor deze compensatie een onlineformulier beschikbaar gesteld. Een andere vergoeding kan alleen worden verkregen als de aanschaf van eHerkenning niet mogelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld voor ambassades.


Voor dergelijke organisaties geldt een vergoeding van noodzakelijke andere kosten, zoals voor de aanschaf en het gebruik van een softwarepakket of het door een intermediair laten indienen van de aangifte. Hiervan worden de werkelijke kosten inclusief btw vergoed tot een maximum van € 450 per kalenderjaar.Comments


bottom of page