top of page

Eigenrisicodrager WGA of ZW? Uiterlijk 1 oktober wijzigen!


Wil je per 1 januari 2022 eigenrisicodrager worden voor de WGA of ZW? Of ben je eigenrisicodrager en wil je opzeggen? Dan moet je dat uiterlijk 1 oktober aanvragen bij de Belastingdienst.


Wat is eigenrisicodragerschap?

Voor de kosten van arbeidsongeschiktheid van werknemers vallen werkgevers doorgaans onder de publieke verzekering van het UWV. Het gaat hier om regelingen voor werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW). Als werkgever draag je daarvoor WGA- en ZW-premies af. Deze regelingen zijn onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.


Wanneer je eigenrisicodrager bent voor één van deze regelingen, betaal je de gedifferentieerde premies werknemersverzekeringen (of een deel ervan) voor de betreffende regeling niet. Je betaalt dan alleen de basispremie.


Risico WGA of ZW

Is het risico dat je (ex-)werknemer een beroep moet doen op een WGA- of ZW-uitkering laag? Dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager te worden. Wordt de (ex-) werknemer echter ziek, dan moet je de uitkering en (re-integratie)kosten zelf betalen. Bovendien ben je dan verantwoordelijk voor de begeleiding bij re-integratie (bij eigenrisicodragerschap voor de WGA).


Na tien jaar neemt het UWV bij eigenrisicodragerschap WGA de betaling van de uitkering over. Ook wordt het UWV vanaf dat moment verantwoordelijk voor de re-integratie. Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet ben je maximaal twee jaar verantwoordelijk voor betaling van de Ziektewetuitkering, de verzuimregistratie en -begeleiding. Je kan je voor deze risico’s verzekeren bij verschillende verzekeraars.


Twee maal per jaar wijzigingen doorgeven

Twee keer per jaar kan je ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden. Dat kan op 1 januari en op 1 juli. Het eigenrisicodragerschap opzeggen kan dan ook. De aanvraag moet 13 weken van tevoren bij de Belastingdienst ingediend worden. Wil je per 1 januari 2022 de wijziging in laten gaan, dan moet je dat dus vóór 2 oktober doorgeven.


Let op! Bij de aanvraag voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA moet een garantieverklaring meegestuurd worden van je bank of verzekeraar. Hiervoor is een modelgarantieverklaring beschikbaar op de site van de Belastingdienst en op de site van het UWV. Kies je ervoor eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden, dan heb je een artsenverklaring nodig.


Plannen voor hogere terugkeerpremie

Er zijn op dit moment plannen om werkgevers die eigenrisicodrager voor de Ziektewet zijn en die op of na 1 januari 2022 terug willen keren naar de publieke Ziektewetverzekering een hogere terugkeerpremie te laten betalen. De hogere premie zou dan met ingang van 1 januari 2023 moeten gaan gelden. Een conceptbesluit hiervoor ligt ter advisering bij de Raad van State.


Commenti


bottom of page