top of page

EINDEJAARSTIP – Heroverweeg de concernregeling binnen werkkostenregeling


Heb je meerdere bv’s? Dan is binnen de werkkostenregeling (WKR) de concernregeling toe te passen. Door de concernregeling kan een bv die tot een concern behoort de ongebruikte vrije ruimte van een andere bv binnen hetzelfde concern benutten.


Door de grotere vrije ruimte dit jaar vanwege de coronacrisis, is het gebruik van de concernregeling echter minder vaak voordelig. Als je de concernregeling toepast, kan je namelijk maar één keer profiteren van de extra vrije ruimte van 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Het gebruik van de concernregeling is optioneel en je hoeft je keuze pas ná 2021 te bepalen.


Tip: maak alleen gebruik van de concernregeling binnen de WKR als deze positief voor jou uitpakt. Houd hierbij rekening dat de concernregeling alleen geldt voor bv’s, nv’s en stichtingen en dat een belang van minimaal 95% gedurende het gehele jaar vereist is.


Comments


bottom of page