top of page

EINDEJAARSTIP – Voorkom dat heffingskortingen verloren gaan


Een belastingplichtige met weinig inkomen kan nog maar enkele heffingskortingen beperkt uitbetaald krijgen Het betreft de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De afbouw van deze kortingen vindt al jaren plaats.


Dit jaar kan je nog maar 13,3% van de kortingen uitbetaald krijgen (op voorwaarde dat je fiscale partner wel voldoende belasting betaalt), vanaf 2023 helemaal niets meer. Degenen die vóór 1 januari 1963 geboren zijn, hebben geen last van de beperkte uitbetaling van de algemene heffingskorting, wel van de beperkingen inzake de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.


Hoe is het verlies aan heffingskorting te voorkomen?

Heeft jouw partner geen of onvoldoende eigen inkomsten, maar beschik je samen met je partner over belastbaar vermogen, dan is hiermee het verlies aan heffingskortingen te voorkomen. Je doet dit door in de aangifte het vermogen geheel of gedeeltelijk aan de partner zonder eigen inkomsten toe te rekenen. Dit vermogen wordt namelijk belast in box 3, zodat je partner toch over inkomsten beschikt. De heffingskortingen verminderen dan de belasting die wordt berekend over de box 3-inkomsten.


Let op! Hierbij is echter wel van belang dat je rekening houdt met het feit dat in box 3 de te betalen belasting stijgt bij toenemend vermogen. In dit geval zal je zo veel vermogen moeten toerekenen dat de heffingskortingen zo veel mogelijk verrekend kunnen worden. Daarna is een 50/50 verdeling meestal optimaal.


Comments


bottom of page