top of page

EINDEJAARSTIP – Vorm een herinvesteringsreserve voor een verkocht bedrijfsmiddel

Bijgewerkt op: 30 nov. 2021


Heeft jouw bv een bedrijfsmiddel verkocht en daarbij een boekwinst behaald, dan kan je de belastingheffing over de boekwinst uitstellen door deze te reserveren in een herinvesteringsreserve. Voorwaarde is dat de bv een vervangingsvoornemen heeft en houdt.


De bv kan de herinvesteringsreserve in stand houden gedurende maximaal drie jaar na het jaar waarin het bedrijfsmiddel is verkocht. Investeert jouw bv binnen deze termijn in een ander bedrijfsmiddel, dan boek je de herinvesteringsreserve af op de aanschafprijs van het nieuwe bedrijfsmiddel. Investeert jouw bv niet tijdig in een ander bedrijfsmiddel, dan valt de herinvesteringsreserve aan het einde van het derde jaar in de winst. Door de verlenging van de eerste tariefschijf van 15% kan een reservering en een latere vrijval toch voordelig zijn. Vanwege de verhoging van de tweede tariefschijf naar 25,8% kan dit bij hogere winsten ook nadelig uitpakken. Echter pas bij een winst die hoger is dan € 2.270.000 betaalt jouw bv vanaf 2022 meer vennootschapsbelasting dan in 2021. Het is dan ook in veel gevallen voordelig om zo mogelijk een herinvesteringsreserve te vormen.


Voorwaarden

Voor het vormen en aanwenden van een herinvesteringsreserve gelden enkele voorwaarden. Met name het genoemde vervangingsvoornemen is van belang en moet op de balansdatum duidelijk zijn. De bv kan dit aannemelijk maken door bijvoorbeeld offertes aan te vragen en advies in te winnen over een vervangend bedrijfsmiddel. Laat je hierover door ons goed informeren en adviseren.


Tip: stel je bepaalde vermogensbestanddelen ter beschikking aan bijvoorbeeld jouw bv? Dan mag je als terbeschikkingsteller ook een herinvesteringsreserve vormen.


Comments


bottom of page