top of page

Extra mogelijkheid aanvraag voorschot GLB-subsidies


Als landbouwer kon je ook dit jaar subsidies aanvragen uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in de Gecombineerde opgave. Heb je dit jaar uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling aangevraagd, dan heb je van 5 tot en met 26 september 2022 een extra mogelijkheid om het voorschot aan te vragen. Dit vanwege de aanhoudende droogte in het land.


Voorwaarden

Genoemde subsidies kennen wel diverse voorwaarden. Zo moet je een actieve landbouwer zijn en met je bedrijf met een landbouwactiviteit staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Deze landbouwactiviteit moet de hoofdactiviteit zijn van het bedrijf.


Omvang voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2022

Het voorschot bedraagt € 270 per hectare met een betalingsrecht. Heb je meer betalingsrechten dan landbouwgrond, dan kijkt de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) bij jouw voorschot naar het aantal hectares subsidiabele landbouwgrond dat je voor uitbetaling hebt opgegeven.


Let op! Het minimale voorschot moet € 400 bedragen.


De-minimissteun

Heb je in het huidige en de afgelopen twee belastingjaren meer dan € 20.000 aan de-minimissteun ontvangen, heeft jouw bedrijf het maximale bedrag van € 20.000 al bereikt of ga je met het voorschot over dit bedrag heen, dan krijg je geen voorschot.


Let op! Heb je dit jaar al een voorschot aangevraagd en gekregen, dan kan dit niet nogmaals.


Wanneer uitbetaling?

Je ontvangt van de RVO uiterlijk in oktober 2023 bericht of je een voorschot krijgt. Als dit zo is, krijg je het direct uitbetaald. Kijk voor alle informatie op RVO.nl.


Comments


bottom of page