top of page

Extra steun starters


Er komt een nieuwe steunmaatregel voor starters die zo veel mogelijk gebaseerd is op de TVL. De regeling zal gelden voor starters die zijn gestart tussen 1 januari en 30 juni 2020. Hoe de regeling er exact uit komt te zien, is nog niet bekend. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn en de regeling geldt voor zowel het eerste als het tweede kwartaal van 2021.


Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen in het eerste kwartaal 2021 naast de startersregeling ook in aanmerking voor de reguliere TVL. Deze groep starters krijgt in het tweede kwartaal, zo is het kabinet voornemens, alleen de nieuwe startersregeling (als deze starters aan de voorwaarden voldoen).


Het kabinet hoopt dat aanvragen vanaf april/mei van dit jaar kunnen worden ingediend.


Extra kredietmogelijkheid

Verder komt er een extra kredietmogelijkheid via Qredits voor ondernemers die in het eerste of tweede kwartaal van 2020 gestart zijn. Dit vanwege het feit dat deze ondernemers nauwelijks gebruik kunnen maken van de overige steunmaatregelen vanwege het ontbreken van referentieomzet. Deze groep starters kan middels coronaoverbruggingskredieten lenen tegen soepele leenvoorwaarden, dat wil zeggen tegen 1,75% rente voor 4 tot maximaal 6 jaar tot een maximumbedrag van € 35.000.


Comments


bottom of page