top of page

Geen btw op goedgekeurde coronazelftestkits


Coronavaccins en -testkits mogen zonder btw geleverd worden. Dat geldt ook voor onder meer goedgekeurde zelftestkits.


Vaccins

De levering van vaccins is normaal belast met 9% btw. Door een goedkeuring van de staatssecretaris van Financiën is de levering van COVID-19-vaccins vanaf 21 december 2020 tot 1 juli 2021 belast tegen 0% btw. Ook het vaccineren met deze vaccins kan gedurende die periode gebeuren tegen 0% btw. Normaal geldt hiervoor of het 21% btw-tarief of de medische btw-vrijstelling.


Let op! Alleen vaccins die door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zijn goedgekeurd als COVID-19-vaccins mogen gebruikmaken van 0% btw.


Testkits

De levering van testkits is normaal belast tegen 21% btw. Door een goedkeuring is de levering van zogenaamde COVID-19-in-vitrodiagnostiek tot 1 juli 2021 belast tegen 0% btw. Dit geldt ook voor het afnemen en/of uitvoeren van test met deze testkits. Ook hiervoor geldt normaal of het 21% btw-tarief of de medische btw-vrijstelling.


Let op! Het 0% btw-tarief geldt vanaf 21 december 2020 alleen voor de testkits die opgenomen zijn in de op het moment van levering actuele versie van de LCI-richtlijn COVID-19.


Tip: vanaf 17 april 2021 is de goedkeuring voor het 0% btw-tarief uitgebreid naar testkits die opgenomen zijn in de op het moment van levering actuele versie van de COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database van de Europese Commissie én voorzien zijn van een CE-markering.


Zelftestkits

Vanaf 17 april 2021 geldt ook voor de levering van Antigeen-zelftesten in plaats van het normale btw-tarief van 21%, het 0% btw-tarief. Ook deze goedkeuring geldt tot 1 juli 2021.


Let op! Het 0% btw-tarief geldt alleen voor Antigeen-zelftesten waarvoor de minister voor Medische Zorg en Sport ontheffing heeft verleend om deze op de Nederlandse markt te mogen brengen.


0% btw of btw-vrijstelling

Het toedienen van vaccins en het afnemen van de test kan dus ook tegen 0% btw. Dit is anders als, zonder de goedkeuring, niet het normale btw-tarief (21%) maar de medische btw-vrijstelling van toepassing zou zijn. In dat geval geldt niet 0% btw maar de medische btw-vrijstelling.


Tip: dit verschil in behandeling is van belang voor het wel of niet in aftrek kunnen brengen van btw. De ondernemer die 0% btw kan berekenen, mag namelijk gewoon zijn aan de dienst of levering toerekenbare btw in aftrek brengen. De ondernemer die de medische btw-vrijstelling moet toepassen, mag deze toerekenbare btw niet in aftrek brengen.


Levering mondkapjes

De levering van mondkapjes is al vanaf 25 mei 2020 belast met 0% btw. Dit geldt voor zowel medische als niet-medische mondkapjes. Dit geldt nog tot 1 juli 2021.


Let op! De goedkeuringen lopen alle af op 30 juni 2021. De verwachting is echter dat de goedkeuringen binnenkort wederom verlengd worden tot na die datum.


Comments


bottom of page