top of page

Geen gebruikersheffing OZB vanwege corona


Een bioscoop die tijdens de coronacrisis verplicht gesloten was, hoeft geen OZB-gebruikersheffing te betalen. Dit besliste de rechtbank Limburg onlangs. De bioscoop kon op de peildatum namelijk niet gebruikt worden door de exploitant.


Gebruikersheffing OZB

Eigenaren van woningen en niet-woningen, zoals kantoren, betalen de OZB-heffing voor eigenaren. Daarnaast betalen de gebruikers van niet-woningen zoals huurders ook onroerende zaakbelasting, de zogenaamde gebruikersheffing. Voor woningen geldt geen gebruikersheffing.


Gesloten wegens corona

Vanwege de coronacrisis waren de afgelopen jaren gedurende langere periodes publiek toegankelijke ruimtes gesloten. Om het besmettingsgevaar te beteugelen waren bijvoorbeeld bioscopen en de horeca niet of maar beperkt toegankelijk.


Bioscoop buiten gebruik

Vanwege de onmogelijkheid de bioscoop te gebruiken, vocht de gebruiker ervan zijn aanslag OZB voor het gebruikersdeel voor het jaar 2022 aan. De gebruiker stelde dat hij het gebruikersdeel niet verschuldigd was, aangezien op de peildatum 1 januari 2021 het gebruik als bioscoop was verboden.


Ter beschikking staan is onvoldoende

De rechter was het hiermee eens en vernietigde de aanslag. Dat de bioscoop wel ter beschikking stond was onvoldoende, aangezien er geen alternatieve activiteiten in de bioscoop hadden plaatsgevonden of plaats hadden kunnen vinden.


Let op voor 2023!

Als deze uitspraak in stand blijft, kan deze ook gevolgen hebben voor de aanslagen gebruikersheffing OZB voor het jaar 2023. De peildatum daarvoor is namelijk 1 januari 2022 en toen waren vanwege een lockdown eveneens publiek toegankelijke locaties zoals bioscopen en horeca gesloten.


Comments


bottom of page