top of page

Geen verhoging onbelaste vrijwilligersvergoeding in 2022


Vanaf 1 januari 2022 blijft de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding onveranderd, namelijk € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Onder welke voorwaarden mag je deze vergoeding verstrekken?


Vrijwilligersregeling

Je kan vrijwilligers die binnen jouw organisatie vrijwilligerswerk doen, een vergoeding geven die voor de fiscus onbelast is. In 2022 bedraagt die onbelaste vrijwilligersvergoeding per vrijwilliger maximaal € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Over vrijwilligersvergoedingen tot dat bedrag zijn geen belastingen en premies verschuldigd. De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2022 vindt geen verhoging plaats ten opzichte van 2021.


Uurvergoeding

Komt de totale vergoeding niet boven bovenstaande bedragen uit, dan is in 2022 een uurvergoeding van maximaal € 5 onbelast. Voor vrijwilligers onder de 21 jaar is dat € 2,75. Wanneer je de vrijwilliger per activiteit betaalt, moet je de vergoeding omrekenen naar een uurvergoeding en deze toetsen aan de maximale bedragen per maand en per jaar.


Hogere vergoeding?

Betaal je de vrijwilliger een hogere vergoeding? Dan is deze alleen onbelast als je de vergoeding betaalt om de kosten te vergoeden die de vrijwilliger gemaakt heeft voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk. Zodra de maximale bedragen worden overschreden, moeten zowel jij als de vrijwilliger de kosten kunnen aantonen en verantwoorden. Dan is het van belang een administratie bij te houden van de vrijwillig gewerkte uren en de gemaakte kosten. De hogere vergoeding moet worden opgegeven bij de aangifte Inkomstenbelasting.


Voorwaarden vrijwilligersvergoeding

Om gebruik te kunnen maken van de fiscale regels voor een onbelaste vrijwilligersvergoeding moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • jouw organisatie: - valt niet onder de vennootschapsbelasting of is daarvan vrijgesteld - is een sportvereniging of sportstichting - is een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

  • de vrijwilliger is niet bij jou in dienst

  • de vrijwilliger voert de werkzaamheden niet uit voor zijn beroep

  • de vergoeding die de vrijwilliger krijgt voor het werk is een vergoeding die niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk


bottom of page