top of page

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten


SPECIAL LONEN 2023 | Vanaf 2022 mag je je werknemers voor het thuiswerken een onbelaste vergoeding geven. Het bedrag dat je in 2023 aan thuiswerkers belastingvrij mag verstrekken, is € 2,15 per dag (2022: € 2 per dag). Het bedrag is vrijgesteld en komt ook niet ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.


Vaste thuiswerkvergoeding

Als je een vaste vergoeding voor thuiswerken wil toekennen, moet je met de werknemer afspraken maken over het aantal dagen waarop de werknemer thuis zal werken. Deze afspraken zijn de basis voor de vaststelling van de vaste onbelaste vergoeding voor reis- en thuiswerkkosten. Als jij en je werknemer bijvoorbeeld afspreken dat per week twee dagen thuis wordt gewerkt en drie dagen op kantoor, dan kan je op basis van die verhouding een vaste vergoeding toekennen voor zowel het thuiswerken als de reiskosten woon-werkverkeer. Een vaste vergoeding voor thuiswerken en reiskosten kan gegeven worden met toepassing van de zogenoemde 214 dagenregeling (zie paragraaf 3.3).


Tip: stel een thuiswerkregeling op als je het voor bepaalde functies of functiegroepen mogelijk wil maken om thuis te werken.


Hierin neem je aandachtspunten rondom het thuiswerken op, maar ook bijvoorbeeld informatie over de wijze van controle. Denk hierbij aan:

  • In welke functies of functiegroepen werknemers – gelet op de aard van de functie – mogen thuiswerken.

  • Het aantal dagen dat een werknemer thuis kan werken.

  • De bereikbaarheid van de werknemer en tijdstippen hiervoor.

  • Hoe de controle op de werkplek plaatsvindt.

  • Hoe de arbeidsomstandigheden goed blijven en hoe werkgever en werknemer hiermee om moeten gaan.


Comentários


bottom of page