top of page

Heb je dit jaar de schenkvrijstelling al gebruikt?


Een aantal vrijstellingen in de schenkbelasting is dit jaar eenmalig verhoogd. Je kan daar dus tot en met 31 december gebruik van maken.


Verhoging

De verhoging van de schenkvrijstelling met € 1.000 hangt samen met de coronacrisis. Het kabinet was van mening dat in deze barre tijden menigeen wel een extraatje kan gebruiken en wil schenkingen aanmoedigen. Concreet is daarom de vrijstelling voor kinderen dit jaar verhoogd naar € 6.604 en voor derden, onder wie ook kleinkinderen, naar € 3.244.


Eenmalig

De verhoging met € 1.000 is eenmalig en zal volgend jaar dus worden teruggedraaid. De genoemde vrijstellingen zullen in 2022 dus, afgezien van de inflatiecorrectie, met € 1.000 worden verlaagd.


Extra voordeel

Behalve dat je met de vrijstelling je kinderen en overige derden wat plezieriger feestdagen kunt bezorgen, levert het jezelf een extra voordeel op in box 3. Schenk je namelijk vóór 1 januari, dan tellen de geschonken bedragen niet mee voor de bepaling van de hoogte van je vermogen in 2022. Dit scheelt je maximaal 1,71% belasting over de geschonken bedragen.


Voorbeeld | Je hebt vijf kinderen die je ieder het maximum van de vrijstelling schenkt van € 6.604. Je hebt ook tien kleinkinderen die je het maximum van € 3.244 schenkt. Per saldo schenk je dus € 65.460. Bezit je een vermogen van meer dan € 1.000.000, dan scheelt dit jou in 2022 € 65.460 x 1,71% = € 1.119 aan te betalen belasting in box 3.


コメント


bottom of page