top of page

Het lage-inkomensvoordeel in 2023


SPECIAL LONEN 2023 | De verhoging van het lage-inkomensvoordeel (LIV) in verband met de verhoging van het wettelijk minimumloon geldt alleen voor het jaar 2022. De bedragen voor 2023 zijn als volgt:


LIV per werknemer Maximaal LIV

per uur per werknemer per jaar

2023 € 0,49 € 960


Het LIV 2023 wordt toegekend als sprake is van een gemiddeld uurloon (gebaseerd op minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon). De grenzen voor het jaar 2023 zijn nog niet bekend. Deze worden pas bekend als het wettelijk minimumloon van 1 juli 2023 wordt vastgesteld.


Tip: je kan het uurloon van je werknemers zelf beïnvloeden om ervoor te zorgen dat je zo veel mogelijk van het LIV profiteert. Bijvoorbeeld door werknemers die iets boven de grens van het uurloon verdienen een kostenvergoeding via de werkkostenregeling te geven in ruil voor iets minder loon. Uiteraard kan dit alleen binnen de geldende fiscale en andere wettelijke mogelijkheden.


Voorwaarden LIV

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor het LIV zijn in 2023 ongewijzigd:

  • De werknemer voldoet aan een vastgesteld gemiddeld uurloon (gebaseerd op minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon).

  • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

  • Er is sprake van een substantiële baan (minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar).

  • De werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Let op! Het LIV 2024 (uitbetaling 2025) is waarschijnlijk het laatste jaar dat deze tegemoetkoming geldt. Het kabinet heeft een wetsvoorstel in voorbereiding waarin de afschaffing van het LIV per 1 januari 2025 wordt opgenomen.


Comments


bottom of page