top of page

Hoger gebruikelijk loon dga door afschaffing doelmatigheidsmarge


PRINSJESDAGSPECIAL 2022 | Een dga (meer dan 5% van de aandelen in een bv) die werkt voor zijn/haar eigen bv is verplicht zichzelf een gebruikelijk loon toe te kennen en op te nemen in de salarisadministratie. Dit loon moet gebruikelijk zijn voor het niveau en de duur van de arbeid voor de bv.


Dit loon is lastig vast te stellen. Vandaar dat er momenteel een doelmatigheidsmarge geldt van 25%. Volgens de wet moet het loon minimaal worden vastgesteld op 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking. Of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij jouw bv, als een van deze bedragen meer is dan € 48.000. Op deze wijze kan worden gekeken naar de meest vergelijkbare dienstbetrekking en mag je daar 25% vanaf trekken. Deze doelmatigheidsmarge wordt per 2023 afgeschaft. Dit kan betekenen dat je jezelf een hoger salaris moet gaan toekennen vanaf 2023.


Let op! Zorg voor een goede onderbouwing van het gebruikelijk loon om discussie hierover te voorkomen.


Comments


bottom of page