top of page

Inspecteur mag verzoek voorlopige aanslag niet zomaar weigeren


Als je de belastinginspecteur vraagt om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting op te leggen, kan hij dit niet zomaar weigeren. Zelfs niet als je binnen de daarvoor geldende termijn geen aangifte hebt ingediend.


Voorlopige aanslag

Hoeveel inkomstenbelasting je over een jaar verschuldigd bent, kan pas na afloop van het jaar exact worden vastgesteld. De inspecteur kan je daarom in de loop van het jaar al een voorlopige aanslag opleggen. Je kan hier ook zelf om verzoeken, om zo belastingrente te beperken.


Belastingrente

Doe je aangifte vóór 1 mei volgend op het belastingjaar, dan moet je soms belastingrente betalen als de berekening van de Belastingdienst afwijkt van die van jou. Doe je op of ná 1 mei aangifte, dan betaal je altijd belastingrente vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar.


Voorlopige aanslag geweigerd

In een zaak bij de rechtbank in Den Haag was een belastingplichtige niet uitgenodigd om aangifte te doen. Wel had hij zelf verzocht om een voorlopige aanslag. De inspecteur had dit geweigerd, omdat niet binnen de wettelijke termijn aangifte was gedaan. Toen de definitieve aanslag uiteindelijk werd opgelegd, resulteerde dit in een te betalen belastingrente van € 2.366.


Zorgvuldigheidsbeginsel geschonden

Het verzoek om een voorlopige aanslag was automatisch afgewezen, omdat het ná 1 mei was ingediend. Volgens de rechter is dit in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel.


Omdat er geen uitnodiging tot het doen van aangifte was verstuurd, was er ook geen sprake van een geldende indieningstermijn. Dat er geen belastingrente berekend zou zijn als er vóór 1 mei aangifte was gedaan, doet hier niet aan af. Bovendien had de inspecteur het verzoek om een voorlopige aanslag pas na drie maanden afgewezen, zodat hij wist dat hierdoor een rentenadeel op zou treden. De rechter verminderde daarom de belastingrente tot € 63.


Comments


bottom of page