top of page

Je kind geld lenen voor het kopen van een huis?


Kinderen die een eigen woning willen aanschaffen, kloppen tegenwoordig steeds vaker aan bij hun ouders. Wil je je kind helpen door middel van een geldlening? Hoe zit dat dan fiscaal en waar moet je op letten?


Zakelijkheid voorop

Bij leningen tussen familieleden zoals tussen ouders en kind, moet de zakelijkheid voorop staan. Er zullen dus duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over onder meer de betaling van de rente en het terugbetalen van de hoofdsom.


Aftrekbare hypotheekrente?

Wil je een lening verstrekken voor de aanschaf van een eigen woning en wil je dat jouw kind de rente kan aftrekken als hypotheekrente? Dan geldt er een aantal fiscale eisen. Zo moet een dergelijke lening binnen 30 jaar worden afgelost, moeten de gegevens van de verstrekker van de lening aan de fiscus worden doorgegeven én moet je rente in rekening brengen.


Hoeveel rente moet of mag je rekenen?

Bij het vaststellen van een hypotheekrente moet ook hier de zakelijkheid voorop staan. Dit betekent dat het rentepercentage onder meer afhankelijk is van de marktrente. Dit is dus rente die je bij een derde, zoals een bank of hypotheekverstrekker, aan rente zou moeten betalen, maar ook dat het rentepercentage afhangt van de gestelde zekerheden en het risico dat je als geldverstrekker loopt.


Extra renteopslag soms mogelijk

Een extra opslag op het percentage van de rente bij een bank is normaal als er zekerheden ontbreken of als er extra risico gelopen wordt. De hoogte van de opslag hangt af van de situatie. Zo is een rechterlijke uitspraak bekend waarbij zekerheden ontbraken en een opslag van 1,5% op de rente bij een bank toelaatbaar werd geacht. Laat je altijd goed adviseren of een renteopslag in jouw situatie mogelijk of noodzakelijk is.


Let op! Hanteer je een te hoog rentepercentage, dan zal de Belastingdienst het meerdere als schenking aanmerken en moet schenkbelasting worden betaald.


Tip: om de zakelijkheid te kunnen bewijzen is het verstandig dat je alle afspraken vastlegt in een contract. Ook moet je, bijvoorbeeld met bankafschriften, kunnen bewijzen dat er daadwerkelijk rente wordt betaald en dat er wordt afgelost.


bottom of page