top of page

Kindgebonden budget verhoogd


Het kindgebonden budget is voor 2023 extra omhoog gegaan. Deze verhoging geldt voor elk kind. Alleenstaande ouders krijgen hier bovenop een extra verhoging van maximaal € 356 per jaar. Ook is de vermogensgrens tot wanneer je recht hebt op deze tegemoetkoming naar boven bijgesteld.


Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Je krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag. Meestal hoef je, om het kindgebonden budget te ontvangen, niets te doen. Als je namelijk al een toeslag krijgt van de overheid, zoals bijvoorbeeld zorg- of huurtoeslag, krijg je automatisch het kindgebonden budget als je hier recht op hebt.


Ontvang je geen toeslagen, maar ben je wel van mening dat je recht hebt op het kindgebonden budget? Dan kan je dit ook zelf aanvragen bij de Belastingdienst.


Afhankelijk van inkomen

De hoogte van het kindgebonden budget is onder meer afhankelijk van je inkomen en dat van je partner. Vanwege de verhoging van het wettelijk minimumloon wordt ook het drempelinkomen verhoogd en krijg je dus meer kindgebonden budget bij hetzelfde inkomen ten opzichte van vorig jaar. Boven het drempelinkomen wordt het kindgebonden budget namelijk verminderd.


Vermogensgrens verhoogd

Je krijgt geen kindgebonden budget als jouw vermogen meer bedraagt dan de vermogensgrens. Die ligt voor 2023 op € 127.582 (2022: €120.020). Heb je een partner, dan mag het gezamenlijke vermogen niet meer bedragen dan € 161.329 (2022: €151.767).


Comments


bottom of page