top of page

Laatste tijdvak voor middeling is 2022-2024


Bij een sterk wisselend inkomen kan het zijn dat je per saldo meer belasting betaalt dan wanneer dit inkomen gelijkmatig over de jaren verdeeld zou worden. In dat geval is de middelingsregeling toe te passen. Helaas is deze regeling in het tijdvak 2022-2024 waarschijnlijk voor het laatst toepasbaar.


Hoe werkt de middelingsregeling?

Bij toepassing van de middelingsregeling tel je het inkomen uit box 1 van drie aaneengesloten kalenderjaren bij elkaar op en deel je dit door drie. Daarna bereken je hoeveel belasting je in elk jaar over dit berekende gemiddelde inkomen zou moeten betalen. Je vergelijkt dit met de werkelijk door jou betaalde belasting over die drie jaren. Blijkt dat het verschil meer is dan € 545? Dan kan je belasting terugvragen.


Geen invloed op toeslagen

Heb je over de jaren waarin je wil middelen één of meer toeslagen ontvangen, dan heeft de middeling hierop geen invloed.


Voorwaarden middelingsregeling

Voor middeling moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag je middeling alleen toepassen op inkomen uit box 1 en moet je middelen over een periode van drie aangesloten kalenderjaren.


Let op! Middeling gaat niet vanzelf, je moet daarvoor een schriftelijk verzoek indienen.


Afschaffing middelingsregeling

In het Belastingplan 2023 is voorgesteld om de middelingsregeling af te schaffen. Als dit voorstel wordt aangenomen, is de periode 2022 tot en met 2024 het laatste tijdvak waarover je kan middelen.


Tip: elk jaar kan maar één keer in een middeling meegenomen worden. Kies je voor een middeling over 2020 tot en met 2022, dan kan je geen middeling meer toepassen voor de jaren 2023 en 2024. Mogelijk is het dan financieel voordeliger om de middeling toe te passen over 2019 tot en met 2021 en 2022 tot en met 2024.


Verzoek op tijd

Je kan alleen kalenderjaren in de middeling betrekken waarvoor een definitieve aanslag is opgelegd. Houd wel de termijn in de gaten. Een verzoek om middeling moet je doen binnen 36 maanden nadat alle definitieve aanslagen van de kalenderjaren die je wil middelen onherroepelijk vaststaan.


Let op! Wil je een middelingsteruggaaf voor de jaren 2022 tot en met 2024, dan is deze pas aan te vragen nadat je een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2024 hebt. Deze zal op zijn vroegst in 2025 worden opgelegd.


Let op! Het plan om de middelingsregeling af te schaffen, moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.


Comments


bottom of page