top of page

Lager gebruikelijk loon dga vanwege coronacrisis


Ben je dga van een bv waarvoor door de coronacrisis grote gevolgen ontstaan voor de omzet, dan mag je het gebruikelijk loon als dga lager vaststellen. Dit kan zonder vooroverleg met de inspecteur.


Je moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.

  • Als je als dga in werkelijkheid een hoger loon hebt gehad dan volgt uit onderstaande berekening, dan geldt dat hogere loon.

  • Als je omzet in 2019 of 2020 is beïnvloed door bijzondere zaken, zoals een oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten, pas je onderstaande berekening toe zonder die beïnvloeding.


Berekening

Hoe stel je het lagere gebruikelijk loon vast? Dat doe je met de volgende berekening:

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

A = het gebruikelijk loon over 2019

B = de omzet (exclusief btw) over de eerste vier kalendermaanden van 2020

C = de omzet (exclusief btw) over de eerste vier kalendermaanden van 2019


Je mag ook aannemelijk maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn dan het loon volgens deze berekening. Bij twijfel of in bijzondere situaties kan je contact opnemen met je relatiebeheerder of belastingkantoor.


Let op! Al genoten loon kan niet met terugwerkende kracht worden verminderd. Heb je dus de afgelopen maanden je reguliere loon gekregen, kan dit niet worden teruggedraaid om gebruik te maken van bovenstaande mogelijkheid.


Comments


bottom of page