top of page

Lagere energierekening vanaf november 2022


Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor huishoudens en andere kleinverbruikers, zoals winkeliers en verenigingen. Zij ontvangen in november en december 2022 bovendien al een vaste korting op de energierekening.


Doelgroep energieplafond

Het energieplafond geldt voor alle kleinverbruikers. Dit zijn huishoudens, maar ook zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb.


Tip: voor het energie-intensieve mkb komt een aparte gerichte compensatieregeling: de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK).


Prijsplafond elektriciteit en gas

Vanaf 1 januari 2023 geldt voor elektriciteitsverbruik tot 2.900 kWh op jaarbasis een maximumtarief van € 0,40 per kWh. Voor gasverbruik tot 1.200 kuub op jaarbasis geldt vanaf die datum een maximumtarief van € 1,45 per kuub. Het maximumtarief omvat het variabele leveringstarief inclusief energiebelasting en btw.


Let op! Voor elektriciteitsverbruik vanaf 2.900 kWh en gasverbruik vanaf 1.200 kuub betaalt de afnemer het tarief zoals opgenomen in het energiecontract.


Prijsplafond warmtenet

Huishoudens die aangesloten zijn op een warmtenet betalen vanaf 1 januari 2023 maximaal € 47,39 per gigajoule warmte.


Let op! De komende tijd wordt nog nader uitgewerkt tot welk verbruik het prijsplafond van het warmtenet geldt en hoe dit wordt uitgevoerd. Het kabinet onderzoekt ook nog hoe huishoudens die gebruikmaken van blokverwarming ondersteund kunnen worden.


€ 190 korting in november en december 2022

Om huishoudens en andere kleinverbruikers vóór 2023 al te ondersteunen, krijgen zij in november en december van dit jaar een vaste korting van € 190 per maand op de energierekening. Deze korting wordt door de energieleverancier verrekend op de rekening.


Let op! Deze voorstellen moeten dus nog nader worden uitgewerkt en vervolgens nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.


Comments


bottom of page