top of page

Landbouwnormen 2021 bekend


De Belastingdienst heeft de landbouwnormen voor het jaar 2021 bekendgemaakt. Met behulp van deze normen kan de agrarische sector de winst voor 2021 berekenen. Onderdeel van de landbouwnormen zijn de normen voor privégebruik.


Onderverdeling

De landbouwnormen bevatten een onderverdeling in veehouderij, land- en tuinbouw en zaken waarop wordt afgeschreven, zoals landbouwmachines. Er is per sector een verdere onderverdeling te vinden, zoals voor de veehouderij in bijvoorbeeld varkens, schapen en konijnen.


Waardebepaling

Een belangrijk onderdeel van de landbouwnormen is de waardebepaling van agrarische goederen. Deze is vanwege de diverse situaties erg gedetailleerd. Om toepassing ervan te vereenvoudigen bevatten de landbouwnormen ook verschillende uitgewerkte voorbeeldberekeningen.


Privégebruik

De normen inzake privégebruik zijn bedoeld als richtlijn en geven bijvoorbeeld aan wat het privégebruik van eieren, groeten en fruit kan betekenen voor je winstberekening. De onderlinge verschillen tussen gezinnen zijn dermate groot dat een zo goed mogelijke schatting gemaakt moet worden op basis van de specifieke gezinssituatie, waarbij de richtlijnen een hulpmiddel zijn.


Afwijken mag, mits onderbouwd

De landbouwnormen zijn opgesteld in samenwerking met vertegenwoordigers van agrarische brancheorganisaties. Toch kan je van de normen afwijken, als je van mening bent dat deze in jouw situatie geen goed beeld geven van de waarde van je bedrijfsmiddelen. Je moet dit dan wel onderbouwen.


Comments


bottom of page