top of page

Loonkostenvoordelen in 2022


SPECIAL LONEN | Vanaf 2018 hebben werkgevers die oudere uitkeringsgerechtigden, arbeidsbeperkten of werknemers die onder de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden vallen in dienst nemen, recht op zogenaamde loonkostenvoordelen (LKV’s). De voorwaarden hiervoor blijven in 2022 gelijk.


Bedragen 2022

LKV Bedrag per Maximumbedrag Duur verloond uur per jaar

Oudere werknemer € 3,05 € 6.000 3 jaar

Arbeidsgehandicapte werknemer € 3,05 € 6.000 3 jaar

Doelgroep banenafspraak

en scholingsbelemmerden € 1,01 € 2.000 3 jaar

Herplaatsen arbeids-

gehandicapte werknemer € 3,05 € 6.000 1 jaar


Comments


bottom of page