top of page

Los geringe hypotheekschuld af


EINDEJAARSTIP 2023 | Als je geen hypotheekrente in aftrek brengt, hoef je slechts een gering deel van het eigenwoningforfait bij te tellen. Om die reden kan het verstandig zijn om een lage hypotheekschuld af te lossen.


Bijkomend voordeel is dat hiermee ook het box 3-vermogen lager wordt en je hierdoor mogelijk minder belasting in box 3 betaalt. In box 3 levert dit vooral een voordeel op als de onttrokken financiële middelen bestonden uit beleggingen. Uiteraard moet je dan wel zorgen dat je uiterlijk 31 december 2023 aflost.


Let op! Deze regeling wordt vanaf 2019 over een periode van dertig jaar geleidelijk afgeschaft. Het voordeel zal dus per jaar kleiner worden en uiteindelijk verdwijnen.


Let op! Bedenk vooraf of je mogelijk op een later moment geen ander bestedingsdoel hebt voor het voor de aflossing gebruikte box 3-vermogen. Als je later opnieuw een hypotheek voor de woning afsluit, is de rente namelijk niet meer aftrekbaar.


Comments


bottom of page