top of page

Maatregelen ten behoeve van land- en tuinbouwsector


Er komt voor de land- en tuinbouwsector een tegemoetkoming in de vaste lasten die vergelijkbaar is met de TVL. Er wordt gestreefd naar een tegemoetkoming van maximaal € 330.000 per kwartaal voor bedrijven tot 250 werknemers en € 400.000 per kwartaal voor bedrijven met 250 of meer werknemers.


Daarbij zal een maximum gaan gelden van € 800.000 over de gehele steunperiode. Deze aparte regeling is nodig, omdat ondernemers in de land- en tuinbouw vanwege Europese regels slechts tot € 100.000 gebruik kunnen maken van de TVL.


Tegemoetkoming voor doorlopende kosten

Daarnaast komt er een tegemoetkoming voor de land- en tuinbouw ter bestrijding van doorlopende kosten voor het in leven houden van planten en dieren, zoals kosten voor voeding, (plant)verzorging en gewasbescherming. Er komt daarom een regeling met een opslag van 21%-punt voor de betreffende landbouwsectoren (SBI-codes 1.1 tot en met 1.5) boven op de TVL.bottom of page