top of page

Minder aftrek btw notaris door rente op derdengeldenrekening


Een notaris die rente ontvangt op een derdengeldenrekening kan minder btw in aftrek brengen. Die rente vormt namelijk btw-vrijgestelde omzet, aldus een rechtbank.


Derdengeldenrekening

Een notaris ontving rente over het positieve saldo op de aangehouden derdengeldenrekening. Hij hoefde deze rente niet aan de rechthebbende van het tegoed op de derdengeldenrekening te vergoeden, omdat dit tegoed slechts voor zeer korte duur op de derdengeldenrekening stond.


Geen volledige aftrek voorbelasting op algemene kosten

De notaris bracht in de btw-aangifte alle btw op de algemene kosten in aftrek. De Belastingdienst was het daar echter niet mee eens. De ontvangen rente op de derdengeldenrekening vormde volgens de Belastingdienst namelijk btw-vrijgestelde omzet. Een deel van de btw op de algemene kosten kon daarom niet in aftrek komen (in de verhouding btw-vrijgestelde omzet tot de totale btw-omzet). De Belastingdienst corrigeerde dan ook de in aftrek gebrachte btw voor dit deel.


De rechter was het met de Belastingdienst eens en liet de correctie van de btw-aftrek in stand.


Ook boete bleef in stand

De rechter liet ook de boete, die de Belastingdienst oplegde, in stand. Het was de notaris te verwijten dat teveel btw was afgetrokken. De notaris had hier niet een pleitbaar standpunt voor, vond de rechtbank.


Comments


bottom of page