top of page

Niet vergeten: aangifte schenkbelasting


Heb je in 2021 een schenking gekregen, vergeet dan niet op tijd aangifte schenkbelasting te doen. Je aangifte moet vóór 1 maart 2022 bij de Belastingdienst binnen zijn. De aangifte is ook digitaal in te dienen.


Schenkbelasting

Je moet aangifte schenkbelasting doen als de waarde van de schenking in 2021 meer bedroeg dan het bedrag van de vrijstelling. De vrijstelling was voor schenkingen van je ouders € 6.604, voor schenkingen van anderen € 3.244.


Hogere vrijstelling

Soms geldt er een hogere vrijstelling, bijvoorbeeld bij aankoop van een woning. Je moet dan wel aangifte doen en hierin verzoeken om de vrijstelling toe te passen. Je betaalt dan geen schenkbelasting tot het bedrag van de vrijstelling.


Aangifte kan op elk moment

Je kunt je aangifte schenkbelasting op elk moment van het jaar doen. Je hoeft dus niet te wachten tot het volgende kalenderjaar.


Tip: voor schenkingen in het jaar 2022 kan je vanaf maart ook digitaal aangifte doen.


Vragenlijst

De aangifte schenkbelasting is in feite een vragenlijst die erop gericht is te bepalen hoeveel schenkbelasting je verschuldigd bent. De vragen hebben bijvoorbeeld betrekking op de waarde van hetgeen je verkregen hebt en hoe je die waarde kan bepalen.


Uitstel aanvragen

Als je een brief hebt gekregen waarin staat dat je aangifte schenkbelasting moet doen, kan je uitstel aanvragen vóór de inleverdatum die op de aangiftebrief staat. Je krijgt dan vijf maanden uitstel. Dit kan ook online via ‘Mijn Belastingdienst’.


Langer uitstel nodig?

Heb je langer uitstel nodig, vraag je voor de tweede keer uitstel aan of lukt het niet om via ‘Mijn Belastingdienst’ in te loggen? Dan kan je alleen uitstel aanvragen met behulp van een formulier. Je moet dit downloaden, invullen en opsturen naar de Belastingdienst.


bottom of page