top of page

Nieuwe Energielijst 2020 bekend


Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst voor 2020 bekend gemaakt. De Energielijst bevat alle bedrijfsmiddelen waarop ondernemers de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen krijgen.


Energie-investeringsaftrek (EIA)

De EIA is een fiscale faciliteit die bedoeld is om energiezuinige investeringen te stimuleren. Net als in 2019 bedraagt de EIA in 2020 45% van het investeringsbedrag. De EIA geldt alleen voor nieuwe bedrijfsmiddelen. De extra aftrek van 45% komt bovenop de normale afschrijvingen op het bedrijfsmiddel.


Minimum en maximum

Het bedrijfsmiddel komt alleen in aanmerking voor de EIA als het tenminste € 2.500 kost. Het maximumbedrag aan investeringen waarover je EIA kunt krijgen, bedraagt in 2020 € 124 miljoen.


Categorieën

De Energielijst bevat zeven categorieën aan bedrijfsmiddelen te weten: bedrijfsgebouwen, processen, transportmiddelen, duurzame energie, energiebalancering, energietransitie en energieadvies.


Wijzigingen

Er is een apart hoofdstuk opgenomen met wijzigingen ten opzichte van 2019. Zo is bijvoorbeeld de definitie van scheepsdieselmotoren aangepast omdat er inmiddels meer efficiënte scheepsdieselmotoren beschikbaar zijn.


Beschikbaar

De nieuwe Energielijst is beschikbaar op de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland.


Comments


bottom of page