top of page

Nieuwe wet voor snellere oplossing schulden


Na de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Met de nieuwe wet is een snellere oplossing mogelijk voor degenen die door een hoge schuldpositie in de problemen zijn gekomen.


Unanimiteit niet meer vereist

Door de WHOA is niet meer vereist dat voor een akkoord over een herstructurering van schulden unanimiteit vereist is. Het is dus niet meer mogelijk dat één of enkele schuldeisers een akkoord kunnen tegenhouden, om zodoende een betere positie af te kunnen dwingen.


Voorwaarden

De WHOA kent wel enkele voorwaarden. Zo moet bijvoorbeeld bij een akkoord de wettelijk vereiste informatie worden opgenomen, zodat voor de schuldeisers voldoende duidelijk is wat het akkoord inhoudt.


Positie werknemers

Een akkoord kan overigens geen wijzigingen aanbrengen in verplichtingen van een werkgever naar zijn personeel op basis van hun arbeidsovereenkomst.


Vragen over de WHOA? We horen het graag.


コメント


bottom of page