top of page

Normbedragen kennismigranten 2021

Bijgewerkt op: 26 jul. 2021


Werkgevers die de kennismigrantenregeling voor een buitenlandse werknemer willen toepassen, mogen dat alleen als deze werknemer elke maand minimaal een bepaald brutoloon ontvangt.


Per 1 januari 2021 zijn die salariseisen als volgt vastgesteld:

  • kennismigranten jonger dan 30 jaar: € 3.484;

  • kennismigranten vanaf 30 jaar: € 4.752;

  • kennismigranten die na het afronden van een goedgekeurde bachelor-, master- of postdoctorale opleiding binnen drie jaar in Nederland aan het werk gaan: € 2.497;

  • houder van Europese Blauwe kaart (EU Blue Card) € 5.567.


De bedragen zijn allemaal exclusief de vakantiebijslag waar de werknemer recht op heeft. Het looncriterium is erg hard. Als een kennismigrant als gevolg van ziekte bijvoorbeeld een lager salaris ontvangt en daarom niet voldoet aan het looncriterium, kan de IND de verblijfsvergunning intrekken.


Wat telt mee voor het salariscriterium?

De IND telt de kostenvergoedingen en vaste toeslagen (zoals een dertiende maand) mee. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De vergoedingen en toeslagen staan in het contract.

  • De vergoedingen en toeslagen worden elke maand overgemaakt naar een bankrekening op naam van de kennismigrant of de houder van een Europese blauwe kaart.


De volgende loonbestanddelen tellen niet mee:

  • vakantietoeslag;

  • de waarde van in natura uitgekeerd loon;

  • onregelmatig loon waarvan niet zeker is dat het wordt uitbetaald, bijvoorbeeld overwerkvergoedingen, fooien en uitkeringen uit fondsen.


Werkvergunning is niet nodig

Werkgevers hebben voor kennismigranten geen gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid of een tewerkstellingsvergunning nodig. Datzelfde geldt voor werknemers met een Europese blauwe kaart. Daarbij geldt wel de aanvullende eis dat de werknemer een opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit heeft afgerond of een gelijkwaardige opleiding in het buitenland. Daarnaast moet het loon van werknemers met een Europese blauwe kaart in 2021 minstens € 5.567 bedragen (exclusief vakantiebijslag).


Erkend referent worden

Van een kennismigrant is sprake als jouw organisatie een buitenlandse werknemer van buiten de Europese Unie (EU) in dienst neemt vanwege zijn technische of wetenschappelijke kennis. Om een kennismigrant naar Nederland te laten komen, moet jouw organisatie door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn aangemerkt als erkend referent. In dat geval heeft de werkgever een bepaalde informatie-, administratie- en zorgplicht, komt hij in het openbaar register erkende referenten en kan hij verblijfsvergunningen aanvragen voor de kennismigrant.


Comments


bottom of page