Onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog in 2021

Bijgewerkt op: jul 26


Per 1 januari 2021 is de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding verhoogd van € 1.700 naar € 1.800. Onder welke voorwaarden mag je deze vergoeding verstrekken?


Jaarlijkse indexering

Je kan vrijwilligers die binnen jouw organisatie vrijwilligerswerk doen een vergoeding geven die voor de fiscus onbelast is. In 2020 bedroeg die onbelaste vrijwilligersvergoeding maximaal € 170 per maand en € 1.700 per jaar. Over vrijwilligersvergoedingen tot dat bedrag zijn geen belasting en premies verschuldigd. De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd.


Per 1 januari 2021 is dit maximale bedrag dus verhoogd naar € 1.800. De nieuwe bedragen zijn maximaal € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Betaal je de vrijwilliger een hogere vergoeding? Dan is deze alleen onbelast als je de vergoeding betaalt om de kosten te vergoeden die de vrijwilliger gemaakt heeft voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk.


Voorwaarden vrijwilligersvergoeding

Om gebruik te kunnen maken van de fiscale regels voor een onbelaste vrijwilligersvergoeding moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • jouw organisatie: - valt niet onder de vennootschapsbelasting of is daarvan vrijgesteld, - is een sportvereniging of sportstichting, - is een algemeen nut beogende instelling (ANBI),

  • de vrijwilliger is niet bij jou in dienst,

  • de vrijwilliger voert de werkzaamheden niet uit voor zijn beroep, en

  • de vergoeding die de vrijwilliger krijgt voor het werk is een vergoeding die niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.