top of page

Ook dit jaar versoepeling uren kinderopvangtoeslag


Vanwege de coronacrisis wordt ook in 2021 de eis versoepeld voor de kinderopvangtoeslag inzake het aantal gewerkte uren. Ouders die niet konden werken vanwege corona, krijgen daardoor meer kinderopvangtoeslag.


Kinderopvangtoeslag

Werkende ouders en ouders die een erkende opleiding volgen, kunnen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Op die manier draagt de overheid bij aan de kosten van kinderopvang.


Eisen vanwege corona versoepeld

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is onder meer afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Vanwege de coronacrisis is niet het aantal gewerkte uren bepalend hoeveel opvanguren je vergoed krijgt. Je krijgt namelijk toeslag voor de uren die je voor de opvang hebt betaald. Je kan de kinderopvangtoeslag krijgen tot maximaal 230 uur per kind per maand.


Opvang gesloten

Wellicht heb je minder uren kinderopvang af kunnen nemen omdat de opvang vanwege corona gesloten was. Omdat het kabinet toen opriep ook dan de opvang gewoon door te betalen, is de regeling verruimd en is al eerder beslist dat ouders ook gecompenseerd worden voor de eigen bijdrage.


Let op! Ook in 2020 was vanwege corona de eis versoepeld en was het aantal betaalde uren kinderopvang bepalend voor de toeslag.


Vragen over de kinderopvangtoeslag? Neem dan gerust contact op.


Comments


bottom of page