top of page

Ook in 2022 lager gebruikelijk loon innovatieve start-up


Innovatieve start-ups kunnen er ook in 2022 voor kiezen een lager gebruikelijk loon uit te keren dan een dga normaal gesproken aan gebruikelijk loon moet opnemen. Door een lager gebruikelijk loon uit te keren wordt de liquiditeitspositie van de bv verbeterd. Dit staat vermeld in het Belastingplan 2022 dat op Prinsjesdag bekend is gemaakt.


Wachten op evaluatie

De regeling zou op 1 januari 2022 komen te vervallen, maar dat wordt met minstens één jaar uitgesteld omdat er nog wordt gewacht op een evaluatie van de regeling. Het is ook mogelijk dat de regeling na 2022 gewoon wordt voortgezet.


Innovatieve start-ups

Wordt jouw bv voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering in 2022 als starter aangemerkt, dan mag je het gebruikelijk loon van de dga vaststellen op het wettelijk minimumloon. Je kan deze start-upregeling maximaal drie jaar toepassen.


Lager dan minimumloon?

Voor innovatieve start-ups is soms zelfs een lager gebruikelijk loon mogelijk dan het minimumloon, als hiervoor zakelijke gronden bestaan. Dit is bijvoorbeeld het geval als de continuïteit van de bv in gevaar komt als de bv toch een gebruikelijk loon ter hoogte van het minimumloon zou uitbetalen.


Let op! Alle plannen moeten nog door het parlement worden goedgekeurd.


bottom of page