top of page

Overweeg afkoop alimentatieverplichting


EINDEJAARSTIPS 2022 | Heb je een alimentatieverplichting aan je ex-echtgenoot of ex-partner, dan zijn de betalingen nu nog aftrekbaar tegen een tarief van maximaal 40%. Je kan in gezamenlijk overleg met je ex besluiten deze verplichting af te kopen. Je voorkomt hiermee dat je door de aftrekbeperking in 2023 netto meer alimentatie betaalt. Bovendien neemt je vermogen af, waardoor je mogelijk minder belasting in box 3 betaalt.


De afkoop kan betekenen dat je ex meer belasting over de afkoopsom betaalt dan wanneer hij of zij jaarlijks alimentatie ontvangt. Deels voorkom je dit via middeling of door de afkoopsom in een lijfrentepolis te storten. Jouw ex ontvangt uit de lijfrentepolis periodieke uitkeringen die geleidelijk worden belast.


Afschaffen middelingsregeling

De middelingsregeling wordt per 2023 afgeschaft, maar kan nog wel over de jaren 2022, 2023 en 2024 worden toegepast. Met middeling kunnen pieken in inkomen uit werk en woning (box 1) worden gemiddeld. Dat betekent dat de inkomens uit drie opeenvolgende jaren worden opgeteld en over drie jaar worden verdeeld. De belasting wordt dan herrekend alsof het inkomen zo gelijkmatig was verdeeld. Als er dan minder inkomstenbelasting is verschuldigd, wordt het verschil met de werkelijk betaalde belasting uitbetaalt. Hierbij geldt nog wel een drempel van € 545 die niet wordt uitbetaald. Een belastingplichtige moet wel een verzoek hiervoor doen, de Belastingdienst past dat niet automatisch toe.


Let op! De afkoop van de alimentatieverplichting heeft voor jou en/of je ex-partner ook gevolgen voor de belastingheffing in box 3, voor de verschuldigde premie Zorgverzekeringswet (Zvw) en voor eventuele toeslagen. Schakel daarom een deskundige in om te berekenen of de afkoop fiscale voordelen oplevert en wat een redelijke verdeling hiervan is tussen jou en je ex.


Comentarios


bottom of page