top of page

Pas op voor bestuurdersaansprakelijkheid


Hoewel een bv een onafhankelijke rechtspersoon is, kan je als bestuurder toch aansprakelijk gesteld worden voor belastingschulden van je bv. Je kan de aansprakelijkheid wel beperken. Dit bleek onlangs nog uit een uitspraak van de rechtbank Gelderland.


Bestuursaansprakelijkheid

Wettelijk is geregeld dat bestuurders van een bv, onder wie meestal de dga, in beginsel hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een aantal belastingschulden. Dit betreft onder meer de loonheffing en omzetbelasting. De aansprakelijkheid vervalt als je als bestuurder betalingsmoeilijkheden van je bv op tijd aan de fiscus meldt. Dit betekent binnen twee weken nadat betaald had moeten worden.


Let op! Als je betalingsmoeilijkheden van je bv op tijd bij de fiscus meldt, kan je echter toch aansprakelijk zijn als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De inspecteur moet dit dan bewijzen.


Betalingsverplichtingen

In bovenstaande zaak had de fiscus gesteld dat er sprake was van onbehoorlijk bestuur en had daarom de bestuurder aansprakelijk gesteld. Uit de feiten bleek dat de bv financiële verplichtingen was aangegaan voor een bedrag van € 60.000 per maand. De bv was voor deze verplichtingen afhankelijk van de financiering door een Chinese financier, zonder dat zekerheid bestond dat deze financier de verplichtingen ook daadwerkelijk zou nakomen.


Geen bankkredieten

De bv beschikte ook niet over eigen vermogen, noch over bankkredieten. Daardoor werd bewust het risico genomen dat niet meer voldaan zou kunnen worden aan de aangegane verplichtingen.


Redelijk denkend bestuurder

De rechtbank was dan ook van mening dat een redelijk denkend bestuurder niet voor deze financieringsstructuur en de daarmee gepaard gaande risico’s zou hebben gekozen. Er was volgens de rechtbank dan ook sprake van onbehoorlijk bestuur en de inspecteur had de bestuurder terecht aansprakelijk gesteld voor de belastingschulden.


bottom of page