top of page

Premiepercentages werknemersverzekeringen 2021 bekend


De definitieve premies voor 2021 voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn bekendgemaakt. Deze nieuwe percentages moet je vanaf 1 januari 2021 hanteren bij het invullen van de loonaangifte voor je werknemers.


De premies

De hoge en lage premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf-premie) zijn 0,24 procentpunt lager dan in 2020. De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) en de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) zijn iets verhoogd. Daarnaast is het maximumpremieloon hoger dan in 2020.


Wat zijn de percentages voor 2021? De percentages voor 2021 zien er als volgt uit:


Premies 2020 2021

AOW (Ouderdomsfonds) 17,90% 17,90%

ANW (Nabestaandenfonds) 0,10% 0,10%

AWf-laag (Algemeen Werkloosheidsfonds) 2,94% 2,70%

AWf-hoog (Algemeen Werkloosheidsfonds) 7,94% 7,70%

Ufo (Uitvoeringsfonds voor Overheid) 0,68% 0,68%

SFn/Ufo (Uniforme opslag kinderopvangtoeslag) 0,50% 0,50%

Aof (Arbeidsongeschiktheidsfonds) 6,77% 7,03%

Whk (Werkhervattingskas) 1,28% 1,36%


Maximumpremieloon in 2021

Het maximumpremieloon is ook bekend. Dat is in 2021 € 58.311 op jaarbasis. In 2020 was dat nog € 57.232. Je hoeft over het meerdere dat een werknemer verdient geen premies te betalen. Dit maximumbedrag wordt ook gehanteerd bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).


コメント


bottom of page