top of page

Premies werknemersverzekeringen 2021

Bijgewerkt op: 26 jul. 2021


De nieuwe premies voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen zijn bekendgemaakt. Deze percentages moet je vanaf 1 januari 2021 hanteren bij het invullen van de loonaangifte van je werknemers.


De hoge en lage premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf-premie) zijn 0,24%- punt lager dan in 2020. De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) en de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) zijn iets verhoogd. Daarnaast is het maximumpremieloon hoger dan in 2020.


Let op! Het kabinet is van plan, nu de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) niet doorgaat, de AWf-premies per 1 augustus te verlagen. Deze zullen na verlaging bedragen: 0,34% (AWf-laag, nu 2,7%) en 5,34% (AWf-hoog, nu 7,7%).


Een overzicht van deze premies is ook weergegeven in de onderstaande tabel.


Premies 2020 2021

AOW Ouderdomsfonds 17,90% 17,90%

ANW Nabestaandenfonds 0,10% 0,10%

AWf Algemeen Werkloosheidsfonds laag 2,94% 2,70%

AWf Algemeen Werkloosheidsfonds hoog 7,94% 7,70%

Ufo Uitvoeringsfonds voor de overheid 0,68% 0,68%

Sfn/Ufo Uniforme opslag kinderopvangtoeslag 0,50% 0,50%

Aof Arbeidsongeschiktheidsfonds 6,77% 7,03%

Whk Werkhervattingskas 1,28% 1,36%


Maximumpremieloon in 2021

Het maximumpremieloon is per 2021 gestegen. In 2021 bedraagt dit op jaarbasis € 58.311. In 2020 was dit € 57.232. Jij als werkgever hoeft geen premies te betalen over het meerdere dat een werknemer verdient. Dit maximumbedrag wordt ook gebruikt bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).


bottom of page