top of page

Reiskostenvergoedingen verruimd per 2024


SPECIAL LONEN 2024 | In 2024 zijn de fiscaalvrije vergoedingen van zakelijke reiskosten van onder andere werknemers verruimd. Het betreft zowel de vergoedingen voor vervoer met een privévervoermiddel als voor vergoedingen voor reizen met het openbaar vervoer.

 

Openbaar vervoer

De huidige regels rond vergoedingen van abonnementen voor het openbaar vervoer zijn ingewikkeld. Dit wordt voor een deel veroorzaakt doordat werknemers sinds de coronacrisis steeds meer (gedeeltelijk) thuiswerken en er dus minder vaak sprake is van regelmatig woon-werkverkeer. Om de administratieve lasten te beperken, is besloten om ov-abonnementen uitgebreider fiscaal vrij te stellen. Het maakt vanaf 2024 niet langer uit of het ov-abonnement ter beschikking wordt gesteld, verstrekt of vergoed. De enige voorwaarde is vanaf 2024 nog dat het abonnement ook zakelijk gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor het woon-werkverkeer. Als dat het geval is, is de ter beschikkingstelling, verstrekking of vergoeding van een ov-abonnement gericht vrijgesteld.

 

Let op! Het is niet meer van belang in welke mate het abonnement zakelijk wordt gebruikt. Het privégebruik wordt ook niet meer belast.                                       

 

Tip: de gewijzigde regels gelden ook voor de terbeschikkingstelling, verstrekking of vergoeding van een voordeelurenkaart.

 

Reiskostenvergoeding verder verruimd

De reiskostenvergoeding voor zakelijke reiskosten, waaronder woon-werkverkeer, is in 2023 onbelast voor € 0,21/km. In het Belastingplan van 2023 was al aangekondigd deze belastingvrije vergoeding in 2024 te verruimen naar € 0,22 en zo mogelijk naar € 0,23/km. In het Belastingplan 2024 is inderdaad voor deze laatste variant gekozen. Dit betekent dat reiskostenvergoedingen vanaf 2024 onbelast zijn voor zover de vergoeding niet meer bedraagt dan € 0,23/km. Dit betreft vrijwel alle vormen van vervoer, dus bijvoorbeeld ook voor afgelegde kilometers per fiets en bromfiets.

 

Reiskostenvergoeding 2023 betaald in 2024

Je mag € 0,23 per kilometer voor in december 2023 gemaakte zakelijke kilometers onbelast vergoeden aan de werknemer, als je deze vergoeding in januari 2024 betaalt aan de werknemer. Hiervoor gelden wel aanvullende voorwaarden.

 

Onvoorwaardelijk recht

Zo moet de werknemer in 2023 al een onvoorwaardelijk recht op vergoeding van de zakelijke kilometers hebben van minimaal € 0,23 per kilometer. Of er een onvoorwaardelijk recht in 2023 bestond, hangt af van de arbeidsrechtelijke afspraken die je in 2023 met de werknemer maakte.

 

Standaardmethode van verloning: loon-in

Daarnaast moet je een bepaalde manier van verloning, namelijk de ‘loon-in-systematiek’, toepassen. Dit betekent dat je het loon aangeeft in de aangifte van de maand waarin de werknemer het loon geniet. Zo geniet de werknemer de vergoeding van zakelijke kilometers over het jaar 2023 in januari 2024, als je deze vergoeding in januari 2024 aan hem of haar betaalt.

 

Let op! De loon-in-systematiek wordt normaal gesproken standaard toegepast. Het kan echter zijn dat in het verleden gekozen is om een andere methode, namelijk de ‘loon-over-systematiek’ te gebruiken. Als dat zo is, kan je niet zomaar weer overstappen op de loon-in-systematiek. Overleg daarom met ons welke systematiek je gebruikt en welke mogelijkheden je hebt. Zo weet je of je mogelijk in januari 2024 € 0,23 per kilometer onbelast kan uitbetalen aan de werknemer voor in december 2023 gemaakte zakelijke kilometers.

 

Andere methode: loon-over

Reken je betalingen in januari 2024 ­­– die betrekking hebben op 2023 – toe aan december 2023, dan gebruik je de loon-over-systematiek. Als je deze methode in het verleden al toepaste, kan je nu niet zomaar switchen naar de loon-in systematiek. Als je niet kan switchen, zijn op een vergoeding in januari 2024 van zakelijke kilometers gemaakt in december 2023 gewoon de regels voor 2023 van toepassing. Dit betekent dat de onbelaste vergoeding dan maximaal € 0,21 cent per kilometer bedraagt. De verhoging naar € 0,23/km geldt ook voor de dga in dienst bij zijn of haar bv.

Comments


bottom of page