top of page

Slecht betalende afnemer? Vraag de btw op tijd terug


Elke ondernemer heeft helaas weleens te maken met afnemers die niet of slecht betalen. De financiële gevolgen van de coronacrisis zal dat in bepaalde branches ook niet beter gemaakt hebben. Heb je te maken met niet of slecht betalende afnemers, zorg dan dat je wel op tijd de afgedragen btw terugvraagt. Doe je dit te laat, dan loop je namelijk het risico dat de Belastingdienst de btw niet meer aan jou terugbetaalt.


Binnen 1 jaar na afloop van de betalingstermijn

Betaalt jouw afnemer niet of te laat? Dan moet je één jaar na het verstrijken van de betalingstermijn de btw terugvragen. Is dit moment bijvoorbeeld op 15 september, dan vraag je de btw terug in de aangifte van het derde kwartaal (als je per kwartaal btw-aangifte doet) of van september (als je per maand btw-aangifte doet).


Let op! Vraag je de btw in een latere btw-aangifte pas terug, dan mag de Belastingdienst de btw-teruggaaf weigeren. Loop dit risico niet en vraag de btw op tijd terug.


Betalingstermijn

Wanneer het moment van btw terugvragen is, is afhankelijk van de betalingstermijn die je met jouw afnemer contractueel heeft afgesproken. Stuurde je bijvoorbeeld met dagtekening 3 september 2020 een factuur en is de afgesproken betalingstermijn 15 dagen, dan verstreek de betalingstermijn op 18 september 2020. Heeft de afnemer op 30 september 2021 nog steeds niet betaald? Dan vraag je de btw terug in de btw-aangifte derde kwartaal of september 2021.


Let op! Heb je geen betalingstermijn afgesproken, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur. In bovenstaand voorbeeld verloopt het jaar dan op 2 oktober 2021. Doe je per maand btw-aangifte, dan vraag je de btw terug als de afnemer op 31 oktober 2021 nog steeds niet betaald heeft. Doe je per kwartaal aangifte, dan ligt deze termijn op 31 december 2021.


Eerder btw-terugvragen als definitief oninbaar

Is jouw factuur al eerder dan één jaar na het verstrijken van de betalingstermijn definitief oninbaar, dan moet je ook eerder de btw terugvragen. Je kan dan dus niet wachten tot het jaar verstreken is.


Tip: over het algemeen zullen facturen niet binnen één jaar al definitief oninbaar zijn. Toch is het goed om bij het indienen van de btw-aangifte altijd je debiteuren te beoordelen. Zijn er debiteuren die definitief oninbaar zijn, vraag dan de btw terug. Ook als het jaar nog niet verstreken is. Doe je dit later, dan kan de Belastingdienst ook in dit geval de btw-teruggaaf weigeren.


Comments


bottom of page