top of page

Speel in op hogere belasting over innovatiewinst


Innovatiewinst wordt in de vennootschapsbelasting speciaal belast. Het hierbij behorende tarief stijgt volgend jaar (2021) echter van 7% naar 9%. Dit staat in het Belastingplan 2021. Het is van belang hier zo mogelijk op in te spelen.


Innovatiebox

Ondernemingen in de vennootschapsbelasting kunnen een verlaagd belastingtarief toepassen over winst die behaald is met innovatieve activiteiten. Deze activiteiten worden in de zogenaamde innovatiebox belast tegen een tarief van 7%. Vanaf 2021 wordt dit tarief verhoogd naar 9%, waardoor over de behaalde innovatiewinst ruim 28% meer belasting moet worden afgedragen.


Tip: in verband hiermee is het van belang de winst in de innovatiebox vanaf 2021 zo laag mogelijk te houden. Dit kan onder andere door opbrengsten zo veel mogelijk vóór 2021 te realiseren en kosten zo veel mogelijk na 2020 op te voeren.


Voorwaarden

Het gebruik van de innovatiebox kent wel een aantal voorwaarden. Zo moet je in aanmerking komen voor de WBSO, de fiscale tegemoetkoming in de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk.


Let op! Je kan de innovatiebox ook met terugwerkende kracht toepassen voor alle jaren waarvoor de aanslag vennootschapsbelasting nog niet definitief vaststaat.


Wat met innovatieverliezen?

Innovatieverliezen vallen niet onder het lagere effectieve tarief van de innovatiebox. Dit is gunstig, want daardoor kan je deze verliezen aftrekken tegen het normale tarief. Je kan de verliezen verrekenen met belastbare winsten uit het voorgaande jaar en komende jaren.


Comments


bottom of page