top of page

Speel in op verkorting tariefschijf


EINDEJAARSTIPS 2022 | De eerste schijf van de vennootschapsbelasting met een tarief van 15% wordt in 2023 verkort. Het lage tarief geldt in 2022 voor de eerste € 395.000 winst, maar vanaf 2023 nog slechts voor de eerste € 200.000 winst. Bovendien wordt het lage tarief vanaf 2023 verhoogd naar 19%. Bij een winst van € 395.000 of meer scheelt dat meer dan € 29.000 aan vennootschapsbelasting tussen 2022 en 2023!


Valt de winst van de bv dit jaar lager uit dan € 395.000, dan is het vaak voordelig om kosten van de onderneming, indien mogelijk, zo veel mogelijk uit te stellen en opbrengsten, indien mogelijk, in de tijd naar voren te halen. Denk bijvoorbeeld aan de kostenegalisatiereserve, de herinvesteringsreserve, voorzieningen en aan vervroegd afschrijven. Op deze manier blijft de winst wellicht dit jaar slechts belast tegen een tarief van 15% in plaats van 19% of 25,8%.


Jaar Tarief eerste schijf Lengte eerste schijf Tarief tweede schijf

2021 15% € 245.000 25%

2022 15% € 395.000 25,8%

2023 19% € 200.000 25,8%


Tip: wijkt de winst af van de verwachtingen, vraag dan op tijd een nieuwe voorlopige aanslag Vpb aan. Hiermee voorkom je de betaling van belastingrente, terwijl je bij een teruggave voorkomt dat dit bedrag renteloos uitstaat bij de Belastingdienst. Houd er rekening mee dat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting 8% bedraagt.


Comments


bottom of page