top of page

Tarieven Box 2 – Introductie twee schijven


PRINSJESDAGSPECIAL | Het tarief in box 2 wordt per 1 januari 2024 verdeeld in twee schijven: 24,5% over de eerste € 67.000 en 31% over het bedrag daarboven. Deze aanpassing was al opgenomen in het Belastingplan 2023.


Tarief aanmerkelijk belang in 2024

Aanmerkelijk belang meer dan

maar niet meer dan

Tarief 2024

1e schijf

-

€ 67.000

24,5%

2e schijf

€ 67.000

-

31%

In box 2 wordt belasting geheven over voordelen uit aanmerkelijk belang, zoals het uitkeren van dividend aan de aandeelhouder (dga) in privé. Bij partnerschap beschouwt men het inkomen uit aanmerkelijk belang als gemeenschappelijk inkomensbestanddeel. Hierdoor profiteren beide partners van de lage schijf, wat betekent dat een uitkering van € 134.000 belast wordt tegen het lage tarief.


Rekenvoorbeeld geen fiscaal partner Bij een dividenduitkering van € 500.000 bedraagt de belasting vanaf 2024:

€ 67.000 * 24,5% = € 16.415

€ 433.000 * 31% = € 134.230

Totaal: € 150.645

Tot en met 2023 bedraagt de belasting hierover € 134.500.


Rekenvoorbeeld wel fiscaal partner Bij een dividenduitkering van € 500.000 bedraagt de belasting vanaf 2024:

€ 134.000 * 24,5% = € 32.830

€ 366.000 * 31% = € 113.460

Totaal: € 146.290

Tot en met 2023 bedraagt de belasting hierover € 134.500.


Let op! Dividenduitkeringen hebben ook effect op de algemene heffingskorting, je box 3-vermogen en excessief lenen. Overleg met je relatiebeheerder of het voordelig is om nu dividend uit te keren, of het beter is om te wachten tot 2024 of om later in één keer een hoger bedrag aan dividend uit te keren.  


Tip: heeft jouw partner geen inkomen? Keer dan dividend uit om de algemene heffingskorting te kunnen benutten.


Let op! Heb je als aanmerkelijkbelanghouder een schuld die meer bedraagt dan € 700.000? Dan heb je tot 31 december 2023 de tijd om deze terug te brengen. Doe je niets? Dan ben je in box 2 belasting verschuldigd over het bedrag boven de € 700.000.


bottom of page