top of page

Tegemoetkoming gemaakte kosten vanwege Brexit eenvoudiger


Het wordt voor ondernemers die kosten hebben moeten maken vanwege de Brexit eenvoudiger om een tegemoetkoming, de BAR Bedrijfslevenregeling, aan te vragen. Er hoeven in veel gevallen minder administratieve bewijsmiddelen meegestuurd te worden bij het aanvragen van de tegemoetkoming.


BAR Bedrijfslevenregeling

De Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregeling voorziet in een tegemoetkoming voor gemaakte kosten vanwege de Brexit. Onder voorwaarden kan deze subsidie worden aangevraagd door zowel het mkb als het niet-mkb. De voorwaarden vind je op de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland.


Let op! Deze tegemoetkoming kan uiterlijk tot 31 maart 2023 17.00 uur worden aangevraagd via RVO.nl. De BAR wordt toegekend op volgorde van binnenkomst. Er is totaal voor deze regeling € 185 miljoen beschikbaar.


Let op! Deze regeling is dus alleen bedoeld voor reeds gemaakte kosten en niet voor nog te maken kosten.


Kostenonderbouwing deels versoepeld

De kosten die je vanwege de Brexit gemaakt hebt, moet je onderbouwen met facturen. Een aantal extra bewijsmiddelen is echter geschrapt of verminderd. Zo hoeven transportondernemers kopieën van gehanteerde rittenschema’s niet meer mee te sturen. Een boekingsoverzicht waarop alle ritten van het jaar zijn weergegeven is voldoende.


Waarvoor krijg je subsidie?

Je kan onder meer subsidie krijgen voor kosten die je maakte voor het ontwikkelen van communicatiemiddelen voor een voorlichtingscampagne.


Ook een aantal opleidingen vanwege gewijzigde douaneprocedures komt voor subsidie in aanmerking, net als eenmalige kosten voor de aanschaf van douaneaangiftesoftware en voor advies van een externe consultant.


Beroepsvervoerders kunnen daarnaast subsidie krijgen als ze door de Brexit noodzakelijke tijdelijke bedrijfskosten moesten maken voor het beroepsvervoer over de weg.


Let op! Omzetverlies komt niet voor vergoeding in aanmerking.


Regelhulp

Omdat de BAR nogal wat voorwaarden kent, is er een Regelhulp op de site van RVO. Je gaat dan zelf na of je voor de subsidie in aanmerking komt en wat de hoogte van de tegemoetkoming zal zijn.


Comments


bottom of page