top of page

Tegemoetkoming TVL evenementenbranche


Eerder was de zogenaamde seizoensmodule (binnen de TVL) voor de evenementenbranche al aangekondigd voor het vierde kwartaal 2020. De exacte voorwaarden zijn nu bekend geworden. Ook is gemeld dat deze module blijft bestaan voor het eerste kwartaal van 2021.


Met deze module kunnen evenementenbedrijven waarvan de omzet sterk afhankelijk is van het zomerseizoen, toch aanspraak maken op de TVL. De seizoensmodule is bedoeld voor bedrijven die wel in aanmerking zijn gekomen voor de TVL 1.0 en deze toegekend hebben gekregen, maar niet in aanmerking komen voor de TVL in het vierde kwartaal van 2020 vanwege een te lage referentieomzet in het vierde kwartaal van 2019.


Kermis, sportevenement en festival De module geldt voor organisatoren en toeleveranciers van publieke evenementen. Hieronder vallen onder meer kermissen, sportevenementen en festivals, maar ook voor het publiek toegankelijke congressen en beurzen. Besloten evenementen, zoals bruiloften, bedrijfsfeesten e.d. vallen hier niet onder. De eerder aangekondigde afbakening op basis van SBI-codes is vervallen.


Voorwaarde tegemoetkoming Voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat ondernemers voor minimaal 50% van hun omzet in het tweede en derde kwartaal van 2019 afhankelijk zijn geweest van evenementen georganiseerd in diezelfde periode in 2019. De subsidie voor ondernemers die in aanmerking komen voor de evenementenmodule bedraagt 33,3% van de subsidie die de ondernemer ontving vanuit de TVL1.0, met een minimum van € 750. In de berichtgeving richting de Tweede Kamer is expliciet aangegeven dat de TVL 1.0 ook daadwerkelijk moet zijn toegekend. Dit lijkt nadelig uit te pakken voor ondernemers die wel recht hadden op TVL 1.0, maar die niet hebben aangevraagd.


Goedkeuring Omdat eerst goedkeuring van de Europese Commissie moet worden verkregen, kan de regeling vermoedelijk pas vanaf de 2e helft januari 2021 worden aangevraagd voor het vierde kwartaal van 2020. De aanvraag voor het eerste kwartaal 2021 volgt dan in februari.


댓글


bottom of page