top of page

Termijn vaststellingsverzoek TVL Q4 2021 verlengd


De termijn om een vaststellingsverzoek in te dienen voor de TVL over het vierde kwartaal van 2021 is verlengd. Oorspronkelijk moest het verzoek uiterlijk op 1 november van dit jaar worden ingeleverd, maar je hebt nu tot 30 november 2022 23.59 uur de tijd.


TVL

Via de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) kon je tijdens de coronacrisis een tegemoetkoming krijgen voor de vaste lasten. De TVL werd als voorschot van 80% uitgekeerd op basis van je geschatte omzetverlies. Zodra jouw definitieve omzetverlies bekend is, moet je een vaststellingsverzoek indienen met de vermelding van je werkelijke omzetverlies.


Verrekening

Op basis van het werkelijke omzetverlies wordt de definitieve TVL toegekend. Dit kan resulteren in een nabetaling aan TVL als jouw omzetverlies lager is dan in eerste instantie ingeschat. Dit kan ook tot een gehele of gedeeltelijke terugbetaling leiden van het voorschot van de TVL als je je omzetverlies te royaal hebt ingeschat.


Let op! Je moet je omzet digitaal doorgeven via RVO.nl.


bottom of page